#DEBAT010

De GSR heeft met #Debat010 het initiatief genomen met een project waarbij leerlingen en collega’s van cultureel verschillende scholen met elkaar in contact komen. #Debat010 heeft drie doelstellingen:

  1. leerlingen van de vier scholen leren dankzij een stevige training van de Debatunie debattechnieken en hebben met deze wedstrijden een mooi podium om dat te oefenen.
  2. Leerlingen leren luisteren naar de argumenten van tegenstanders (soms afkomstig uit een andere cultuur) en leren daarop gepast te reageren.
  3. Leerlingen maken dankzij deze activiteit kennis met elkaar en krijgen daarmee meer begrip voor andere culturen.

Wij hebben het Avicenna, Melanchton en De Passie uitgenodigd om ons hierin te steunen. Ook voor leerlingen van het Avicenna is bovengenoemde vervreemding van culturen een werkelijkheid, en voor de schoolleiders van de Passie en het Melanchton geldt dat zij graag mee willen werken aan een project waarbij scholen, leerlingen en collega’s elkaar in een leerrijke omgeving ontmoeten.

Met #Debat010 bereiden wij onze leerlingen voor op hun leven na de middelbare school, als student, werkende of inwoner van de stad. Wij vinden het een belangrijk project. Het project is succesvol. De leerlingen zijn enthousiast. #Debat010 heeft uw steun nodig. U kunt bijdragen door te helpen als de GSR gastheer is, of door het project te sponsoren. We zouden graag een training met alle deelnemers van de 4 scholen willen. Dat kost 1.500 euro.

Ik steun #Debat010 en draag graag bij: