Ondernemers

Wees een rolmodel en inspireer jongeren en draag met je kennis en ervaring bij aan een goede voorbereiding voor de toekomstige generatie ondernemers.