BLOG: Leren van anderen

Hoe goed is mijn professionele leefgemeenschap (PLG)? In veel scholen zijn deze groepjes niet meer weg te denken. Ook op de GSR draaien er meerdere PLG’s. Geregeld zitten bij elkaar en wordt het gesprek over het onderwijs gevoerd. Maar hoe goed zijn die PLG’s? Wat is de kwaliteit van die gesprekken? Onderzoek wijst uit dat daarin veel diversiteit is. Gesteld kan worden dat een PLG zo goed is als de deelnemers aan het gesprek. Een zwakke PLG kan vastlopen in tunnelvisie, als de deelnemers zelf de maat der dingen zijn. Om dat te voorkomen leggen we in de school soms verbinding tussen andere PLG’s. Maar ook dan ligt tunnelvisie op de loer, omdat de ‘frisse blik’ te weinig kritisch is. Een school die de kwaliteit van de PLG wil verbeteren doet er goed aan om input van buiten in te laten werken op de PLG’s, zei Sabine Severiens van de Erasmus Universiteit te Rotterdam op een bijeenkomst van #Meetup010, een collectief van Rotterdamse  onderwijsliefhebbers waar ik aan deelneem. Zij onderzoekt PLG’s en zij adviseerde dat PLG’s geregeld verbinding moeten zoeken met PLG’s op buurscholen of met gelijkwaardige organisaties die invloed uit kunnen oefenen op de kwaliteit van het PLG. Zie het als collegiale intervisie. Dat leek mij een goed plan en ik heb meteen de koe bij de horens gevat. Op die bijeenkomst heb ik een collega van Melanchton gesproken en met haar besproken hoe we zoiets zouden kunnen organiseren. Het lijkt mij geweldig als zij een keer aanschuift bij ons en meedoet, met een kritische blik.