BLOG: Samen voor de stad

Vanaf de 44e verdieping van de Maastoren van Deloitte en Touche heb je een panoramisch uitzicht op Rotterdam. Aan je voeten ligt de Kop van Zuid, de Maas en de volgebouwde binnenstad. Wat verderop staat De Kuip van Feyenoord en op schijnbaar een steenworp afstand liggen de buitenwijken. We boften. De zon scheen en de stad en Maas schitterden in het licht.
Het fraaie uitzicht was te danken aan Setkin Sies. Hij had de veelkleurige christenen uit zijn netwerk uitgenodigd om naar de hoogste verdieping van de Maastoren te komen voor een start van Rotterdam United. Aanwezigen waren medewerkers van maatschappelijke instellingen in Rotterdam. Deze beweging wil van betekenis zijn voor de samenleving een zegen voor de stad te zijn. In zijn toespraak deelde hij zijn passie en liefde voor de stad en daagde hij ons uit om, met behoud van verschillen, gezamenlijk het goede voor de stad te zoeken en allerlei initiatieven te bundelen. In Rotterdam wonen volgens Sies circa 50.000 christenen, waarvan de helft op zondagen een kerk bezoekt. Wat zouden die tienduizenden christenen voor de stad kunnen betekenen als zij hun krachten bundelen?
De oproep van Setkin was opmerkelijk. Ten eerste belijden niet veel christenen de liefde voor de stad. Stad en kerk is in onze tijd geen sterke combinatie. Steden worden vaak geassocieerd met gevaar, zedeloosheid en rafelranden. Christenen wonen misschien wel om die reden gemiddeld vaker in een buitenwijk of op het platteland dan in de stad. Maar ook de oproep om voor dit doel over de kerkelijke verschillen te stappen en de krachten te bundelen was opmerkelijk.
Ons sprak de oproep aan. De GSR wil van betekenis zijn voor de stad. Onze missie en die van Rotterdam United sluiten prima aan. We werken sinds dit jaar in Rotterdam en Rijswijk samen met M25 – naar Mattheus 25 – en stichting Mara (onderdelen van Samen010, het diaconale punt van de kerken in Rotterdam) bij de maatschappelijke stages. Onze leerlingen helpen daar waar kerken in de stad handen en voeten nodig hebben. Die samenwerking met deze interkerkelijke platformen is een mooi begin. We zien goede kansen om in het netwerk van Rotterdam United onze missie verder vorm te geven.